Write your awesome label here.

Brannalarm Landbruk

Teknisk om konvensjonell sentral, samt spesielle hensyn ved prosjektering, montering og service på brannalarm i landbruk.

NB!
for å oppfylle formelle kompetansekrav i NS 3960 kan det være nødvendig å ta kurs hos andre aktører, for eksempel for sertifisering etter FG-750/760, samt å dokumentere tilstrekkelig praksis med relevante arbeidsoppgaver.
  • Nivå: Skal ha gjennomført Aspect-kurs
  • Varighet:  ca 2 timer 
  • Kursholder: Stein Magnus Jensen

Autorisasjon Landbruk

Autorisasjon er obligatorisk for personer som skal selge / prosjektere / montere / vedlikeholde Elotec brannalarm i landbruket.

For å oppnå slik autorisasjon må du gå gjennom følgende Elotec kursmoduler:
  • Innføring Elotec brannalarm
  • Kurs Aspect
  • Kurs Landbruk
Samlet gir disse kursene nødvendig innsikt i prosjektering, utførelse og vedlikehold av brannalarmanlegg for landbruket, og fører til autorisasjon fra Elotec.