Write your awesome label here.

Innføring brannalarm

Brannalarm er et eget fag som er underlagt regler på flere nivåer. For å jobbe med dette, må du derfor kjenne til krav i ulike forskrifter og bransjestandarder, samt kunne skille på visse begreper før du går videre i opplæringen eller legger hånd på utstyret.

Har du tidligere erfaring, er dette en rask påminnelse og en overordnet introduksjon til de systemene Elotec tilbyr.

Du bør ha gått gjennom denne innføringen eller inneha tilsvarende kompetanse før du  deltar på våre tekniske kurs for ulike systemer og bruksområder.
  • Nivå: Begynner
  • Varighet:  15 minutter (anslått)