Write your awesome label here.

Programmering Elotec M-serie 

Trinn 2 av Elotec M-serie kurs, Live-kurs. 
Praktisk konfigurering av brannalarmsentral, med alarmseksjonering og styringer.

  • Nivå: Må ha gjennomført grunnkurs
     Elotec M-serie 
  • Tidspunkt: kl. 12:00- ca. kl. 14:00  
  • Kursholder: Stefan Helgesen Acheampong
  • Max deltaker: 90

Kursløp brannalarm næring

Trinn 1

For å oppnå kunnskap iht. Prosjekterende og Installatør-funksjonene i FG-750 må du gå gjennom følgende Elotec kursmoduler: -Innføringskurs Elotec brannalarm.-Grunnkurs Elotec M-serie. Dette gir deg status som 
 «Installatør M-serie».

Trinn 2 

For å bli i stand til å utføre idriftsettelse og service i henhold til Tekniker-funksjonen i FG-750 må du i tillegg gjennomføre:
-Programmering Elotec M-serie.
Etter dette er du i stand til å utføre alle vanlige oppgaver relatert til Elotec M-serie brannalarm.
Du får status som
«Tekniker M-serie».

Trinn 3 

Hvis du jobber med andre Elotec alarmsystemer og/eller Elotec Aspect aspirasjonsdetektor, bør du gjennomføre følgende moduler:
-Kurs Aspect
-Programmering Royal Z+
Hvis du gjennomfører alle moduler, får du status
«Tekniker+ Brannalarm».