Write your awesome label here.

Aspect

Teknisk opplæring i Elotec Aspect aspirasjonsdetektor

Dette er et delkurs som må gjennomføres for å få autorisering innen landbruk, og/eller «Tekniker+ Brannalarm» status.

  • Varighet:  ca 2 timer
  • Kursholder: Stein Magnus Jensen

Dette kurset skal gi deg:

  • Kjennskap til spesielle egenskaper ved Elotec Aspect og hvor aspirasjonsdetektor er egnet.

  • Tips for prosjektering av Elotec Aspect spesifikt. Du bør allerede kjenne til generelle prosjekteringsregler i NS 3960.

  • Kunnskap om montering, idriftsettelse og service på Elotec Aspect.